Spolupráca dodávateľských reťazcov Toolkit SK

Ako drobný hospodár alebo farmár ste dôležitou súčasťou oveľa väčšieho a širšieho odvetvia a určite spolupracujete s množstvom zákazníkov, dodávateľov a rovesníkov. Prostredníctvom tohto súboru nástrojov (Toolkit) pre spoluprácu dodávateľského reťazca však skúmame potenciálne výhody rozvoja formalizovaných vzťahov s potenciálnymi kľúčovými partnermi pri „zvyšovaní“ úspechu a ziskovosti vášho malého podniku.

Pozrieme sa na oblasti, v ktorých môže byť spolupráca prínosom pre vás a vaše podnikanie, ako ich najlepšie preskúmať a ako následne implementovať. Vedieť, čo hľadáte a prečo. Našou snahou je sa vyhnúť časovo náročným alebo neúspešným dodávateľským vzťahom a pochopiť ako efektívne riadiť vzájomnú budúcu spoluprácu. Veríme, že v ňom nájdete viacero podnetných, ale dosiahnuteľných nápadov.

Každý malý podnik je iný a zažije iné výzvy, ohrozenia a príležitosti. Takže táto príručka nikdy nemôže pokryť celé spektrum produktov, s ktorými sa prostredníctvom malých poľnohospodárskych podnikov môžete stretnúť, nápady, ktoré stoja za osvojenie alebo dôvody ako zaujať špecifický prístup. Namiesto toho je naším cieľom poskytnúť nástroje na prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí o možných ďalších krokoch pre vaše podnikanie. Najmä vzhľadom na to, aký významný vplyv môžu mať drobní poľnohospodári prostredníctvom spolupráce a agility.

Možno ste sa bezhlavo pustili do malého podniku a teraz sa čudujete, do čoho ste sa to dostali alebo možno hľadáte spôsoby, ako vašu firmu spraviť finančne udržateľnou v dnešnom náročnom svete. Prostredníctvom publikácie Udržateľná spolupráca v rámci dodávateľského reťazca malých podnikateľov, financovanej v rámci programu ERASMUS+, je pomoc na dosah ruky!

Táto príručka sa zaoberá výzvami, prekážkami a alternatívami pre malých farmárov v konkurenčnom prostredí trhu. Zároveň ponúkame návrhy a príklady toho, ako možno získať, rozvíjať, využívať a maximalizovať možnosti trhu prostredníctvom spolupráce v dodávateľskom reťazci.

Stiahnite si a učte sa!