Otvorené Vzdelávacie Zdroje

Naše dedičstvo Hodnota drobnej produkcie Otvorené vzdelávacie zdroje (OER) je nový, bezplatný a voľne prístupný model vzdelávania, ktorý kurátorsky spracováva rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností podľa veľmi špecifických potrieb dospelých drobných učiacich sa. Medzi tieto potreby patria; ochromujúce výzvy a nevýhody vyplývajúce z malej veľkosti ich prevádzok, slabej technickej kapacity, vysokej zraniteľnosti voči rizikám a nedostatku kapitálu. Naše INOVATÍVNE zameranie na dedičstvo/miestnu hodnotu výrobkov a prezentáciu spotrebiteľských trendov poskytuje drobným poľnohospodárom nástroje a znalosti, ktoré potrebujú na zlepšenie svojho prístupu na trh a vyjednávanie lepších predajných zmlúv – v konečnom dôsledku zlepšuje životaschopnosť a udržateľnosť ich drobných hospodárstiev.

Otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré navrhli malí poľnohospodári a odborníci z potravinárskeho sektora a ktoré sú založené na najnovších inovačných prístupoch, poskytujú školiteľom a malým poľnohospodárom nový obsah na zvýšenie ich vedomostí o výrobe potravín a podnikateľských zručností.  Vybavení týmito aktuálnymi znalosťami budú drobní vlastníci schopní využiť príležitosti na trhu a začať rozvíjať alebo zabezpečiť svoje podnikanie.  Dôležité je, že sa tým zároveň umožní etickým spotrebiteľom širší a vhodnejší výber potravín, ktoré spĺňajú ich potreby.

Pre koho bude tento kurz prínosom?

Otvorené vzdelávacie zdroje Smallholder Produce budú mať vplyv na nasledujúcich účastníkov:

  • organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých pre drobných poľnohospodárov a začínajúcich podnikateľov v oblasti potravín
  • Samotní drobní poľnohospodári a
  • Siete potravinového dedičstva na regionálnej a národnej úrovni a na úrovni EÚ
  • tvorcovia politík v oblasti verejného zdravia a hospodárskeho rozvoja

Naše otvorené vzdelávacie zdroje umožnia zvýšiť podnikateľské schopnosti drobných chovateľov, aby porozumeli spotrebiteľským trendom, posúdili a uviedli na trh hodnotu svojich výrobkov z kultúrneho dedičstva a zvýšili celkovú životaschopnosť a udržateľnosť svojich drobných chovov. Zvýšia tiež uznanie úlohy vzdelávania dospelých pri dosahovaní trhovo orientovaného vzdelávania v oblasti produktov a inovácií pre malých výrobcov potravín v celej EÚ.

Začnime.  Je to jednoduché.

Kliknutím na záložky nižšie objavíte našich 6 modulov a príručku pre pedagógov, ktoré sú plné pútavého obsahu, cvičení/kvízov pre učiacich sa, ďalších materiálov a multimediálneho obsahu. Pedagógovia si môžu materiály voľne prispôsobiť vlastným potrebám vyučovania.