Guidebook and Good Practices SK

Naša príručka Udržateľný rozvoj malých poľnohospodárov a Kompendium osvedčených postupov sú praktickými príručkami pre všetkých, ktorí sa zaoberajú malými podnikmi (pestovatelia, pedagógovia, poľnohospodári atď.) Naše príručky rozoberajú a dávajú do súvislostí ciele udržateľného rozvoja (SDG), aby boli relevantné a dosiahnuteľné na úrovni malých poľnohospodárskych podnikov. V oboch zdrojoch, ale najmä v našom Kompendiu osvedčených postupov, sa delíme o poznatky a skúsenosti v kľúčových témach SDG, ako sú napr: potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, potraviny a zdravie, plytvanie potravinami, klíma a životné prostredie a inovatívne technológie.

Ako budete profitovať:

Príručky vám pomôžu prijať udržateľný rozvoj malých poľnohospodárov a prakticky uplatniť poznatky z celej Európy. Stiahnutím a používaním našich príručiek získate:

  • Rozšírite svoje vedomosti o postupoch udržateľnosti
  • Zlepšíte svoje chápanie dôsledkov udržateľnosti/zmeny klímy na viacerých úrovniach, ale najmä so zameraním na drobných poľnohospodárov/miestne komunity
  • Budete motivovaní prijať udržateľný rozvoj a zaviesť nové alebo zlepšené prístupy
  • Zvýšite svoje zručnosti a vedomosti, aby ste sa stali oprávnenými tvorcami zmien v oblasti udržateľnosti so schopnosťou a sebadôverou podeliť sa o svoje poznatky s ostatnými drobnými poľnohospodármi
Príručku k Cieľom Trvalo Udržateľného Rozvoja
Zbierku Osvedčených Postupov